پرش به محتوا

شمس العماره

Wikipedia جي
شمس العماره

ا جیگا شاخص ترین جایه گلستان کاخ و ممتازترین ساختمان مجموعیه ضلع شرقی ایسه. مثا اون که ناصرالدین شاه قبل از خو سفر گودن به اروپا و بر اثر دئن تصاویر بناهان فرنگستان ، میل کونه ایته بنای بولند ، اوشانا مانستن خو پایتخت میئن چاکونه تا از اونه بوجور بتانه درباریان امرا، شهره منظره و اونه دورو بره نیگا بوکونه.

چاگودن ا عیمارت در سال 1282 ه . ق شوروع به و پس از دو سال تومامه به که اونه شمس العماره ایسم نهیدی. طرح و نقشه آن ظاهراً از معیرالممالک و اون معمار اوستاد علی محمد کاشی بود.

شمس العماره یا خورشید بنا از شاخص ترین و زیباترین بناهان گلستان کاخ ایسه. دلیل اون که شاخصه : ارتفاع ، تزئینات و طراحی ا بنا ایسه.

ساختمان ، دو تا برج هم شکل داره کاشی کاران و پنجره سازان اون ایرانی بون که بهره ای هم از معماری غربی بوردبود.