شفتˇ شهرستان

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
شفتˇ شهرستان
ایته تصویر شفتˇ شهرستان جی
Shaft County
رسمي نام شفتˇ شهرستان
کشور ایران Flag of Iran.svg
ايالت گیلان
اینترنتی سایت فرمانداری شهرستان شفت
تلفونˇ پیش‌شوماره ۰۱۳
مردوم/جوغرافی
جمعیت ۷۰٬۲۹۲
زوان گیلکي
شهرؤن
شفت، احمدسرگۊراب
بخشؤن
مرکزي بخش، احمدسرگۊرابˇ بخش


شفتˇ شهرستان ايتأ جه شهرستانان گيلانˇ اۊستان ايسه. أ شهرستان دۊ ته بخش ؤ چار ته دهستان دره ؤ اۊنˇ مرکز شهر شفت ايسه. أ شهرستانˇ جمعيت ۷۰٬۲۹۲ نفر ايسه.

جۊغرافي مؤقعيت[دچينواچين]

شفتˇ شهرستان جه کلسيا به رشتˇ شهرستان، جه نسا به زنجان ؤ رۊبارˇ شهرستان ؤ جه خۊرخۊس به فؤمن ؤ سۊماسرا محدودأ به.

شفتˇ شهرستان دۊته جلگه‌ئی ؤ کۊهسساني منطقه فرا گيره ؤ جه اۊنˇ دئني جيگایان شأ به سیا مزگي، خرمکش، چنار رۊخانˇ جنگلي پارک، امامزاده ابراهيم ؤ امامزاده اسحاقˇ زيارتي منطقه‌ئان، رؤستاهان کۊلوان ؤ چؤماچا و ... ايشاره گۊدن.

حرفه[دچينواچين]

بج کشاورزي أصلي محصۊل شفتˇ شهرستان ايسه ؤ جؤردي مناطق دۊرۊن چئي کاري هم رائج ايسه. جه باخي شغلان شفتˇ شهرستانˇ مردۊم شأ به دامداري، پرورش طیور ؤ سيفتال، پرورش ماهي، نۊغان داري ؤ پرورش زينتي گیاهان ايشاره گۊدن. صنایع دستي هم شامل حصيربافي، شال ؤ جۊراف ؤ زيلۊ ؤ زيبيل چأکۊني ايسه.

کشوري تقسيمان[دچينواچين]

شهر: شفت

شهر: احمدسرگۊراب


جمعيت[دچينواچين]

براساس سال ۱۳۸۵ˇ سر ايشماردن، شفتˇ شهرستان ۷۰٬۲۹۲ نفر جمعيت دره.[۱]

پيله کسان[دچينواچين]

  • پرواز همای، سنتي خانشگر
  • رضا نيک نظر، فوتباليست
  • سید محمدباقر شفتی، مجتهد عصر قاجار

دانشگایان[دچينواچين]

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد شفت
  • دانشگاه پیام نور شفت

هفته بازار[دچينواچين]

دئني جيگایان[دچينواچين]


تاتاييان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}