سمند پردیس

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سمند پرديس ايتأ جه ايران خودرو اۊتۊلان ؤ جه انواع سمند ايسه. پردیس قرار بۊ ایتَأ جه مدلان آینده سمند ببه. أ محصۊله ایران‌خودرو طبقه متوسط به بۊجؤر ره در نظر بیگیته بۊ. أ اۊتۊلˇ طراحي جه پۊشت ويشتر کره‌اي اۊتۊلان مانه. طراحي جۊلؤ هم ايبچه ذره شبیه به فۊلکس واگن اۊتۊلان ایسه. أ اۊتۊل با أنکي پیشبیني بؤستی بازار دۊرۊن فرۊش خؤبی بۊکۊنه ؤ اۊتۊلي گالريان دۊرۊنم مردۊم اۊنه جه استقبال زیادی بۊکۊدید، اما هئچ وخت به چاکۊدنˇ مرحله فأنرئسه ؤ فقط چند ته نمؤنه اۊنه جه چاکۊده بۊبؤسته ؤ ایران خودرو تحقيقاتˇ مرکز دۊرۊن بمانسته.