سازمان کار و امور اجتماعی

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان


ادارأن

پرتال اوستان ، اوستانداری ، اداره تامین اجتماعی ، اداره کل ثبت احوال ، اداره کل تربیت بدنی ، اداره کل تعاون ، اداره کل زندانها ، اداره کل راه و ترابری ، اداره کل دامپزشکی ، اداره کل منابع طبیعی ، اداره کل هواشناسی ، شرکت آب و فاضلاب گیلان ، شرکت سهامی مخابرات ،سازمان بهزیستی ، سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان کار و امور اجتماعی ، سازمان صنایع و معادن ، شرکت سهامی آب منطقه ای ، شرکت برق منطقه ای ، شرکت گاز استان ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اداره کل امور مالیاتی ،اوقاف و امور خیریه ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،پایگاه انتقال خون


سازمان های کار و امور اجتماعی سراسر کشور[دچينواچين]

آدرس وب سایت سازمان کار و امور اجتماعی[دچينواچين]

سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران........................ http://kartehran.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان خراسان شمالی........ http://kar-khshomali.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان خراسان جنوبی.......... http://kar-khjonobi.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان....................http://Kar-khozestan.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری.....http://kar-bakhtiari.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان...http://kar-sistan.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان قزوین........................ http://kar-ghazvin.ir

سازمان کار و امور اجتماعی منطقه کرج........................... http://karkaraj.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان کهگیلویه و بویر احمد.....http://kar-kohkiloyeh.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان گلستان.................... http://kargolestan.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان .....................http://karlorestan.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان مازندران ....................http://karmazandaran.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی ..................... http://kar-markazi.ir

سازمان کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی........... http://kar-azgharbi.ir