پرش به محتوا

رۊدکي

Wikipedia جي
رۊدکی سنگˇ گیشه ، دوشنبه ، تاجیکستان پاتخت

رۊدکی - اصلی نام ابوعبدالله جعفر بن محمد بن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم ؛ ایتا ایرانی - فارسی گب زنˇ شاعر بو کی قرن سوم و چهارم هجری مئن زندگی گودی. رۊدکی پنجکنت روستا - تاجیکستان مئن بیچه بوبو و تا خو آخر عمر ۹۴۱ میلادی - خو زادگاه دورون زندگی بوگوده. رۊدکی بعنوان فارسیˇ شعرˇ پئر شناسیدی. چون اولین کس بو کی اسلامˇ پسی کتاب شعر به فارسی زوان دأشتی. ریچارد فرای بۊگۊفته کی رودکی فارسی خط تغییر دئن سر ، جه پهلوی به عربی خط تاثیر بنأ بو. رۊدکی ساماني‌ئنˇ دربار دورون ایسا بو و خو زمأت مئن ایتا جه پۊرآوازه و پیله ترین شاعران بو. رۊدکی شعر ویشتر جه یک میلیون بیت تخمین بزه بوبوسته اما ویشتر اونه شعران نابود بوبو و جه دست بوشو. هسأ جه رۊدکی فقط چند تا غزل و قصیده و رۊباعی بمانسته. [۱]


سربس[دچينواچين]

  1. زندگینامه و آثار رودکی