دردشتی

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

يونس دردشتي

يونس دردشتي (يکي از آخرين خوانندگان نسل دوره طلايي آواز ايران) خواننده تواناي مکتب اصفهان 12 سال قبل(1374) در چنين روزي چشم از جهان فرو بست.

سرويس هنري برنا: يونس دردشتي (يکي از آخرين خوانندگان نسل دوره طلايي آواز ايراني ) خواننده تواناي مکتب اصفهان 12سال قبل(1374) در چنين روزي چشم از جهان فرو بست. هر چند امروز ديگر نام يونس دردشتي در ميان عامه مردم فروقي ندارد اما سبک خوانندگي و توانايي وي در اجراي آوازهاي اصيل ايراني در مکتب اصفهان براي اهالي موسيقي شناخته شده و داراي اعتبار ويژه اي است. دردشتي در سال 1288 خورشيدي در خانواده اي پا به جهان گذاشت كه صداي خوش و رسا در آن موروثي و موهبتي خدادادي بود . پدر او هر روز با صداي بلند شروع به خواندن آواز مي كرد و او نيز به تقليد از پدر آواز مي خواند. يونس از سن 5 سالگي خوانندگي را نزد پدر شروع و مشغول يادگيري رديف ها و مقام هاي آواز ايراني شد. شوق و علاقه اين كودك به موسيقي و آواز به حدي بود كه روزانه به جاي بازي هاي كودكانه و شيطنت ، به هيچ چيز جز موسيقي فكر نمي كرد و روبروي پدر مي نشست و به فراگيري موسيقي مي پرداخت. يونس دردشتي در سن سيزده سالگي پدر را از دست داد و ديگر نتوانست از محضر او بهره مند شود لذا، روزها به صفحات گرامافون گوش مي داد و به اندوخته هاي خود مي افزود تا اين كه به محضر مرحوم استاد موسي ني داوود راه يافت و نزد او مشغول تحصيل و فراگيري علم موسيقي شد. نخستين دستگاهي كه نزد استاد ني داوود آموخت " دشتي " بود كه در اولين كنسرت خود به همراهي يحيي خان زرين پنجه در گراند هتل آن را به خوبي اجرا كرد و همين موفقيت سبب شهرت بيش از حد براي او شد و به راديو راه يافت. بعدها نام " بلبل راديو " را به دردشتي اطلاق كردند و او در طول اين همكاري با هنرمنداني مانند مرتضي محجوبي ، حسين ياحقي ، ابراهيم منصوري ، جليل شهناز برنامه هاي مختلفي را اجرا کرد. لحن مشخص درخوانندگي و پيروي ازمكتب آوازي اصفهان از ويژگي هاي وي بود. ازآثار او مي توان به تعدادي آثار راديويي وچند صفحه گرامافون همراه سنتور عباس زندي و تار ابراهيم سرخوش، شامل آوازها وچند تصنيف قديمي اشاره كرد. يونس دردشتي دهم اسفند 1374 ديده از جهان فرو بست.