پرش به محتوا

گيلانˇ اؤجا (مجلله): نۊسخه'نˇ تؤفير

بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
اؤجا صاحب امتياز ؤ مؤدير مسئۊل [[أحمد زاهدي شلماني]] ايسه. ولي نشريه يکته شؤرا همرأ کار کؤنه کي اۊن' دۊخؤنن نیویشتنکسؤن ٚ شؤرا (''[[فارسي زوؤن|فارسي]]: شورای نویسندگان'') ؤ هي شؤرا اي نشريه' کارکیاگري کؤنه.
 
اؤجا [[خۊفرماني|خۊفرمؤني]] ؤ جيراجؤردؤمؤکراسئه تبليغ کأدره.
 
اي نشریه کاغذي ایسه ؤ اینترنت ٚ مئن پخش نبنه؛ هین وأسي اؤجای ٚ دومي پیش‌شماره مئن اي تؤضیحه فارسي أجي بنويشتن:
۵٬۷۱۱

ویرایش