کارگير:Baxsad: نۊسخه'نˇ تؤفير

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بي‌دچينواچينˇ فيچالسه
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
==سلام==
 
سؤهىل هیسم.
گیلکی نویسئه دوس دأرم، به طبع [[کاربر:Baxsad/پؤرؤژه'ن|پؤرؤژه'ن]] مي، ويشترن وانويسمقاله بؤبۊن خأني ;)
 
==نوشتار مي!==
اي بۊجؤر تصميم بىته'م خۊ مقاله'نˇ مئن ايشانکانه رعاىت بؤنم!
 
#'''گۊدن'''، گۊتنˇ جا سر (کردن)
#'''هيسه'''، ايسه/هسه جا سر (است)
#'''ايسه'''، هيسه/هسأ/أسأ جا سر (حالا)
#'''هسأ'''، الانˇ جا سر
#'''ىکته'''، ىته جا سر
#'''دأنه'''، دأرهˇ جا سر
#'''دأرنه'''، دأره/دأنه جا سر (نگه ميدارد)
#'''گيرنه'''، گيره/گينه جا سر
#'''بؤبه'''، ببئه/بؤبؤى/ببؤ جا سر (شده)
#'''کارأگيته'''، کارىته جا سر
#'''خأ/خأني'''، وأ جا سر (باىد)
#'''گه'''، که/کي جا سر
#'''بؤبۊ'''، بؤبۊنˇ جا سر (باشه)
#'''بؤنه'''، بؤکۊنه جا سر
#'''بۊنه'''، بۊن/بنه/به جا سر (ميشه)
#'''مئن'''، ميئن/ميان جا سر
#'''ره'''، ئبه/به جا سر
#'''ىه پاره'''، ىه پيرئه جا سر
#'''ؤن'''، انˇ جا سر (علامت جمع)
#'''مۊسؤن'''، مۊسان/مۊرسؤن/مۊنسؤنˇ جا سر
#ب مضارع / امر (براى افعالي که به "'''دن'''" ختم ميشن)
##'''بخؤن'''، بۊخؤنˇ جا سر // '''بخؤنده'''، بۊخؤنده جا سر
##'''دخؤن'''، دؤخؤنˇ جا سر // '''دخؤنده'''، دؤخؤنده جا سر
##...
#ايتؤ، ايته جا سر (اينطؤري)
۴۳۴

ویرایش

گرأخؤر منؤ