پرش به محتوا

ابراهيم پۊرداوۊد: نۊسخه'نˇ تؤفير

{{delete}}
(صفحه‌ای جدید با 'ابراهیم پور داود را فراموش نکنیم ، به کوچه های گرم و مهربان افخرا بروید،کوچه های ب...' ایجاد کرد)
 
({{delete}})
{{delete}}
ابراهیم پور داود را فراموش نکنیم ، به کوچه های گرم و مهربان افخرا بروید،کوچه های باریک و صمیمی از دیدن تان شاد می شوند. شمعی روشن کنید و بر روحش درود بفرستید.
۲

ویرایش