جرگه:دونیا کشورؤن

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

اي ولگˇ مئن ألؤنى هيچ وؤتي دننئه. شۊمۊ تؤنين باخيˇ ولگؤنˇ مئن اي ولگˇ تيتره وامجين، مۊرتبط سياه'نه وامجين، ىا اي ولگه چاکۊنين.

جيررچؤن

اي ۳ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۳ته جيرجرگه دأنه.

ا

ه

چ

"دونیا کشورؤن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۷ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۷ته ولگ دأنه.