تورتوری کؤمیک

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
یکته تورتوری کؤمیک

تورتوری کؤمیک (اینگیلیسی مئن Rage Comic) یکته کوچˇ اینترنتی کؤمیکه کی اونˇ مئن چنته کارتونی دیمˇ یا میمˇ دیمؤنˇ تاتایی‌ئن (تصاویر) کس به کسˇ ورجه دچئه بنه و ای تاتایی‌ئن ابتکاری و آماتوری بکشه ببؤن و ایشؤنˇ قصه ویشتر راجه به مردوم‌آزاری و توربازی و شیطنت گودنه. ای جور کؤمیکؤنˇ قصه اینترنتی میمانˇ ماجرا مانستن پیش شنه و معمولن چنته میمˇ معروف اوشانˇ مئن درن. ای شخصیتؤن و ای جور کؤمیک چاگودن دئه تکنولوژیک هونرˇ مئن خو جاجیگهٰ بیاته دأنه. تورتوری کؤمیکؤن آدمؤنˇ تجربیاته طنز و شوخی همره نیمأکه‌گیری کؤنن (به اشتراک نئنن).

تاریخ[دچينواچين]

تورتوری کؤمیک اولی‌دفأ سال ۲۰۰۷ میلادی یکته سایتˇ مئن چاگوده و استفاده ببؤ ۴چأنˇ نؤمی.