بوستان پردیسان

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

*نام پارك : بوستان پرديسان

  • مساحت پارك : 2300
  • منطقه شهرِِی : منطقه (3)
  • سال چاگودن : 1382
  • موقعيت پارك : بلوار شهيد انصاری ضلع جنوبی مجتمع پرديسان ( شمال شهر )
  • امكانات پارك : موبلمان پاركی
  • نوع پارک:پارک محله ای
  • سیستم آبیاری:تانکر آب-دستی

رشته پارکان

پارك شهر  • سبزه ميدان  • بوستان ملت  • بوستان دانشجو  • بوستان کشاورز  • بوستان توحید  • بوستان بهار  • بوستان فرشتگان  • بوستان اندیشه  • بوستان گلها  • بوستان شقایق  • گلباغ نماز  • پارک جنگلی نارون (۱)  • پارک جنگلی نارون (۲)  • بوستان میخک  • بوستان شهید گلستانی ؛گلپارک توحید  • پارک دیانتی  • پارک ولیعصر  • پارک کیژده  • بوستان کسمایی  • بوستان باقراباد  • بوستان قلمستان  • بوستان سمیه  • بوستان میثم  • بوستان نیکمرام  • بوستان لاله • بوستان رازی  • بوستان پلیس  • بوستان الغدیر  • بوستان پردیسان  • بوستان بانوان


رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه