الگو:حذفˇسريع

از Wikipedia
(تغییرمسیر از الگو:حذف سریع)
واز بکون به: گردسن، واموج