آدونیس

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج
شاعر مشهور ره عرب نک آدونیس (شاعر)

آدونیسAdonis، اسطوره‌های یونان دورون، طبیعتˇ نماد و تجدید حیات سالانهٔ ان ایسه.

الگو:شخصیت‌هانه افسانه‌ای یونان باستان

کینوراسˇپسر بو. انی مار هم مورها کینوراسˇ دختر بو. جوانی زیبارو و معشوق آفرودیته بو. آرس کی آدونیسˇ ویجا داشتی(انه حسادت کودی)، خرا خوک چاکود بامو انه بوکوشت. از ادونیسˇ خون شقایق رویش کونه و آفرودیته یم غمگین به. [۱] آفرودیته از پرسفونه بخواسته کی تا اجازه بده آدونیس هر سال دورون، چهار ماه در بهار زندا به یو به زمین واگرده یو هنی وستی آدونیس نماد تجدید حیات طبیعت ایسه.

پانویس[دچین‌واچین]

  1. ویل دورانت، 208

منابع[دچین‌واچین]

جستارهای وابسته[دچین‌واچین]

الگو:اساطیر یونان-خرد الگو:انبار-رده