گت ولگ

از Wikipedia
(تغییرمسیر از Main Page)
واز بکون به: گردسن، واموج
گیلکی ویکیپدیا


ایأ ويکيپديا ازه دانشنامه ايسسه. گيلکی ویکیپدیا مئن، تا هسا ۵٬۷۱۰ تا وانیویس چاکوده ببؤسته. گيلکی ویکیپدیا خو کارأ ۱۵۸۰ گیلکی، کورچˇ ما (2006 Sep) جی سرأ گیته. اَ دانش‌نامه، مردومˇ دانستئانˇ همره چاکوده بؤستندره و ان يعنی ان‌کی هرکسی تانه اَ دانش‌نامه مئن بئسه و خو بدانسته چی‌ئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکی ويکيديا پیلا کونید . باخی اعضا همره ايلئجار بکونيد. اگه سوالی دأنين، تانید بشيد گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن بپورسين تا باخی ويکيپديا یاورؤن شمره اؤجا بدن.

دؤجین‌ببؤ وانیویس

محمود بهزاد

دوکتور محمود بهزاد سال ۱۲۹۲ رشت میئن به دونیا بومو و در عصر روز پنجشنبه ۸ شهريور ۱۳۸۶ در سن ۹۴ سالگی فوت بوگود. اونه پئر جواهر ساز بو، چون جواهراته به سبک فرنگی چاگودی اونه مشهدی علی فرنگی ساز دخاندیدی. خو درس خاندن دوران ابتدایی و متوسطه رشته میئن بخانده و از اولین دیپلمه های گیلان به حساب آمویی. بعد از اون بوشو به دانشسرای عالی. در سال 1314 در رشته علوم طبیعی و تربیتی فارغ التحصیل ببوسته. بعد از تومانا بستنه خدمت سربازی بوشو کرمانشاه میئن و مدت 5 سال اویه بئسا بعد واگردسته رشت. به دلیل آشنایی کامل با زبان فرانسه، داروین چه می گویده در سال 1322 تالیف و راز وراثت اثر ژان روستانه در سال 1323 ترجومه بوگود.

در سال ۱۳۲۴ با توجه به علاقهٔ زيادی که به زيست شيمی داشتی، هاتویی که درس دایی در دبيرستان البرز تئران در دانشکدهٔ داروسازی ثبت نام بوگوده و در سال 1328 خو مدرک دوکتورای داروسازیه فیگیفته. اوستاد به سو تا زبان انگلیسی، المانی و فرانسه آشنایی داشتی. در سال 1339 کیتاب (سرگذشت زمین) اثره جورج گاموف ترجومه بوگود و برندیه جایزیه سلطنتی ببوسته. اوستاد کیتاب (روانشناسی فیزیولوژیک)در سال 1348 ترجومه بوگوده که چاپ ا کیتاب باعث ببوسته برای درس دادن رشتیه روانشناسی فیزیولوژیک به دانشگاه تئران دعوت ببه. از اون به بعد در دانشگاه تئران و دانشسرای عالی و مدرسیه عالیه دوختران زیست شناسی و روانشناسی فیزیولوؤیک درس بده. اون از سال 1339 به مودت 15 سال در دبیرستان رازی علوم طبیعیه به زبان فرانسه درس دایی.

در سال ۱۳۴۱ مامور چاگودنه سازمان کتاب های درسی ببوسته و مدت دو سال رياست ا سازمانا به عوهده داشتی. زحمات زیادی در ا راه بکشه با تلاش و کوشش اون همیه کیتابهای درسیه ایران (از دوریه ایبتدایی تا پایانه متوسطه)تالیف و تدوین ببوسته.و با ایته رسم الخط به چاپ برسه. در سال 1360 واگردسته به خو زادگاه و خو همکاریه با انجومن داروسازان گیلان شوروع بوگود، دوکتور با بیشتر از 60 سال سابقه تدریس در زمینه های زیست شناسی، فیزیولوژی و ژنتیک به عونوانه (پئر زیست شناسیه نوین ایران)معروف ببوسته...دومباله

امرو...

دؤجین‌ببؤ تاتایی

کاسپیئنی زوانؤن