گیلک

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

گیلکان جنوب دریای کاسپی‌ئنˇ میان زیندگی کونیدی. محل سکونت گیلکان، جه غرب تأ آستارا ایسه و جه شرق تأ نوشهر محدود به و سه‌ته استان گیلان و مازندران و قزوین دورون ایسه‌ئید.

اوشؤنی ایسسن کی ایشؤنˇ زوان و فرهنگ گیلکی ایسسه. قدیمˇ زمت، سه دسسه بؤن: گالش، کلایی و گيله‌مرد.