الگو:بی‌طرفی

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج


از این الگو در مواردی استفاده کنید که لحن بی‌طرفانهٔ یک مقاله، با اصلاح سریع افعال یا حذف قیدها از جملات، قابل اصلاح نباشد، یا این که تغییراتی از این دست با واگردانی و اختلاف نظر دیگر مشارکت‌کنندگان مقاله همراه باشد.

زمانی که این برچسب را اضافه می‌کنید، در صفحهٔ بحث مقاله، علت این کار را دقیقاً توضیح دهید.

زمانی این برچسب را بردارید که متن مقاله به حالت بی‌طرفانه در آمده باشد و طرف‌های درگیر در این زمینه، در مورد بی‌طرفی مقاله توافق کرده باشند.